Chyba
  • XML Parsing Error at 1:185. Error 9: Invalid character

O ns

Jsme spolenost mlady?ch lid, kter si uvdomuje vy?hody odstrann ekonomicky?ch barir pro stedn Evropu a chceme pispt k rozvoji tohoto prostoru tm, e jiny?m pedme sv zkuenosti a znalosti. Polsko je ji tradinm obchodnm partnerem esky?ch firem a nam kolem je tento vztah co nejvce rozvjet. Prv proto je n ty?m sloen jak z ech, tak Polk, piem kady? z ns m bohat zkuenosti z obou zem. Znme realitu.

N pstup:

  • Monitorujeme polsky? trh a aktivn vyhledvme obchodn pleitosti pro esk firmy.

  • Znme polskou legislativu i ne vdy pvtivou sttn sprvu a pomueme Vm neztratit se v prvnch pedpisech ani ve sloitm soukol sttnho apartu.

  • Pomeme Vm pekroiit poten formln pekky, kter Vs pi vstupu na polsky? trh mohou potkat.

  • Reagujeme na nov vznikajc vy?zvy a pleitosti, kter polsky? trh stle pin.

  • Pomhme vytvet neformln vazby mezi esky?mi firmami na polskm trhu, nebo jsme pesvden, e prv zde je tato spuluprce velmi dleit.

  • Jsme pesvdeni, e rozhodnut esky?ch firem psobit na polskm trhu je sprvny?m rozhodnutm.

Aktuality

Yapp-eu ? 2009 Vechna prva vyhrazena