Contact:

YAPP Advisory Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa

tel.: +48 22 201 31 24

fax: +48 22 201 31 23

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.yapp-eu.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000277121, REGON: 140888540, NIP: PL1070007864, kapitał zakładowy: 80.000 zł.

Yapp-eu ? 2009 All rights reserved